Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Om at forskjeller i finansieringen av offentlige og private skoler og medførende krav om foreldrefinansiering gjør at mange barn ekskluderes fra å velge de beste skolene

Datert: 11.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): De nasjonale prøvene for engelsk i Sør-Trøndelag viser at de tre beste 8. klassene i Trondheim er private skoler. Forskjellen mellom den beste offentlige skolen og den beste private skolen er hele 1,5 karakterpoeng. På grunn av forskjeller i finansieringen av offentlige og private skoler og medførende krav om foreldrefinansiering vil mange foreldre være ekskludert fra å sende sine barn på private skoler.

Er statsråden bekymret for at mange barn ekskluderes fra å velge de beste skolene basert på foreldrenes økonomi?


Les hele debatten