Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å bidra til å få en oppmyking av regelen om makspris på landbrukseiendommer, slik at flere eiendommer vil bli solgt og ikke blir stående tomme

Datert: 12.11.2009
Besvart på vegne av: Landbruks- og matministeren
Besvart: 18.11.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange landbrukseiendommer blir stående tomme både i Hedmark og ellers i landet på grunn av prisregulering, dvs. en makspris på eiendommer satt på grunnlag av gårdens mulige avkastning. Dette fører til at en del eiendommer som ville blitt solgt ikke blir det, da salgssummen blir for lav.

Vil statsråden bidra til at vi får en oppmyking av denne regelen slik at den forsvinner?


Les hele debatten