Spørretimespørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om at det er igangsatt en søknadsprosess på UNESCO-status for Lofoten-området, til tross for at kommuner frykter at dette vil hindre ønsket oljevirksomhet

Datert: 12.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Som kjent er det store forventninger til funn av drivverdige forekomster av olje/gass utenfor Lofoten. En avklaring på eventuell oppstart og leiteboring er satt på vent til forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet er behandla. Samtidig er det igangsatt en søknadsprosess på UNESCO-status for Lofotenområdet av Direktoratet for naturforvaltning, trass manglende ønske om dette fra kommuner i området da man frykter at dette vil hindre ønska oljevirksomhet.

Hva vil statsråden foreta seg i saken?


Les hele debatten