Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre felles standard på vei og ferjer, med henvisning til at det ikke benyttes klassifisering på fylkesveinettet

Datert: 12.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens vegvesen klassifiserer tilstanden til vegdekkene på riksvegnettet i fem kategorier fra svært god til svært dårlig. Tilsvarende klassifisering benyttes ikke på fylkesvegnettet, bl.a. fordi det ikke finnes en felles vedlikeholdsstandard for hele fylkesvegnettet. Denne fastsettes av hver enkelt fylkeskommune. Fra 1. januar 2010 overtar fylkene riksveier og riksveiferjer.

Hvordan vil statsråden sikre felles standard på vei og ferjer?


Les hele debatten