Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om å gi dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene ved transport av konkurransehester

Datert: 13.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vegdirektoratet har gitt dispensasjon til at transport av levende krabber til slakteri er unntatt fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene, men konkurransehester som skal transporteres til og fra travbaner for konkurranse får ikke dispensasjon. Dette er i alvorlig konflikt med dyrevernloven, som sier at dyr skal transporteres fra A til B uten unødvendig hinder. Konkurransehester er de eneste som ikke har unntak i dag.

Vil statsråden også gi disse dispensasjon?


Les hele debatten