Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Om å garantere at en eventuell overflytting av pasientene i Groruddalen fra Aker til Ahus er dimensjonert riktig, slik at sykehuset er i stand til å ta imot veksten av pasienter

Datert: 18.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Det har vært mye diskusjon rundt en eventuell nedleggelse av Aker sykehus. En av problemstillingene har vært hvordan Ahus skal greie å ta i mot pasientene fra Groruddalen samtidig som sykehuset allerede før den planlagte overføringen har slitt mye med overfylte avdelinger og korridorpasienter.

Kan statsråden garantere at en eventuell overflytting av pasientene i Groruddalen fra Aker til Ahus er dimensjonert riktig slik at sykehuset er i stand til å ta i mot veksten av pasienter?


Les hele debatten