Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om at tilsyn bekrefter at kvalitetskontrollen i skolen ikke fungerer, og hvordan det er mulig at 70 pst. av kommunene kan sluntre unna kontroll uten at strakstiltak settes på dagsorden

Datert: 18.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Denne uken kom resultatet fra det fjerde tilsynet med kommunal kontroll med kvaliteten i skolen. For fjerde gang er konklusjonen at kommunene svikter en av sine viktigste oppgaver: å sikre en skole med høy kvalitet. Til Aftenposten sier kunnskapsministeren:

«(…) at tilsynene har bekreftet utdanningsmyndighetenes bekymring for at lovverket ikke blir godt nok forstått.»

For Høyre er det kort og godt uforståelig at denne bekymringen ikke er fulgt opp av handling. Hvordan er det mulig at 70 pst. av kommunene kan sluntre unna kontroll uten at statsråden setter strakstiltak på sin dagsorden? Jeg betviler ikke Kristin Halvorsens engasjement for «ungene våre» som hun sier, men hvorfor er da statsråden ikke like opptatt av matte som av mat? Det er fullt mulig å være for kunnskap og mot mobbing på samme tid.

Hensynet til elevene gjør at skolestatsråden har inderlig dårlig tid. Det må være pinlig for partilederen at hennes to forgjengere fra SV åpenbart har sovet i de fleste timene siden første tilsyn i 2006. Faktum er at SV har styrt Kunnskapsdepartementet i fire år uten å ta affære. Saken er en stygg ripe i SV-lakken. Om SV er opptatt av sosial mobilitet, er en god skole med tilpasset opplæring en sikker vei å gå. Når skolen svikter er det de minst ressurssterke elevene som har aller mest å tape. Kunnskapsministeren har nå varslet nye tilsyn ved alle skoler i 2010, men flere tilsyn løser ingen problemer om man ikke etterpå tar tak i problemene.

Jeg går ut fra at kunnskapsministeren deler Høyres analyse av at kvalitetskontrollen i skolen ikke fungerer. Hvor mener statsråden at de to foregående kunnskapsministrene fra SV har sviktet?


Les hele debatten