Muntlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Om det ikke er på tide å legge bort dogmatisk styring av den norske skolen og vektlegge kvalitet, læring, kompetanse og sterkere fokus på evaluering av elevene og lærerne

Datert: 18.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Jeg har lyst til å begynne med å vise til et leserbrev som er skrevet av 14-åringen Moiko i gårsdagens Aftenposten. Moiko skriver bl.a.:

«Hele livet mitt har jeg ligget foran de andre, hele livet mitt har skolen vært gørrkjedelig»

Videre:

«Læreren vil ha en elev som ligger akkurat ved gjennomsnittet, men som jobber hardt. »

Og videre:

«Resultatet er en elev som hverken får utfordringer eller hjelp, som aldri må jobbe, og som etter hvert slutter å følge med.

Slik ødelegger systemet elever som kunne blitt framtidens oppfinnere, forskere, leger eller astronauter.»

Og, ikke minst, det verste:

«Ingen bryr seg. Ingen politikere har så mye som nevnt mitt problem.»

Moiko er ikke alene i den norske skolen. Statistisk sentralbyrå presenterte på mandag en sammenstilling av de internasjonale komparative undersøkelsene som har omhandlet den norske skolen. Det går nedover i all hovedsak på alle områder, dessverre, til tross for at ressursbruken er rekordstor.

PISA-undersøkelsen er kanskje verst. Den tilkjennegir at i alle de tre fagområdene som måles, matematikk, lesing og naturfag, er trenden svært negativ. Dette kommer i tillegg til at media er fulle av oppfatninger om lærere som både mobber i skolen og som knapt nok kommer på undervisningen. 29 pst. av elevene i Oslo-skolen sier at læreren stort sett kommer tidsnok til timen. Da blir spørsmålet mitt: Er det ikke nå på tide å legge bort sosialistisk, dogmatisk styring av den norske skolen, på tide å legge bort ambisjonene om mer av det som åpenbart ikke fungerer, og på tide å legge fram et nytt forslag til opplæringslov, som vektlegger kvalitet, læring, kompetanse og sterkere fokus på evaluering av elevene og lærerne i den offentlige skolen.


Les hele debatten