Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings- og kirkeministeren

Om å ivareta Kirkens rolle som folkekirke etter at avtale om skille mellom stat og kirke er inngått, og hvorvidt statsråden er bekvem med utviklingen i Den norske kirke, med henvisning til at det meldes om redusert kirkeaktivitet

Datert: 18.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): En avtale om skille mellom stat og kirke er inngått. Avtalen innebærer bred enighet om at kirkemedlemmenes tilhørighet til Den norske kirke skal ivaretas. Det skal legges til rette for at kirken fortsatt skal ivareta sin tusenårige rolle som folkekirke. Den norske kirke skal ha fast betjening, slik at tjenesten er nærværende i alle lokalsamfunn. Det meldes til stadighet om redusert kirkeaktivitet og søndagsprekener som blir avlyst.

Er statsråden bekvem med utviklingen av Den norske kirke?


Les hele debatten