Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Om hvilke grep statsråden vil forteta seg for å få på plass ny strømkabel fra Lofoten og ut til Værøy og Røst

Datert: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ny strømkabel fra Lofoten og ut til kommunene Værøy og Røst er kostnadsberegnet til 160 mill. kr. Det lokale energiselskapet makter ikke å påta seg oppgaven med å få på plass ny kabel selv om staten lover å stille opp med 33 mill. kr til finansiering av kabel. Mangel på stabil strømleveranse hemmer kraftig utviklingen i de to meget aktive fiskerikommunene.

Hvilke grep kommer statsråden til å foreta seg, slik at ny strømkabel snarlig kan komme på plass?


Les hele debatten