Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å bidra til at det blir enklere for bedrifter å sette opp skilt langs veien, med bakgrunn i at mange næringsdrivende innenfor turisme og reiseliv sliter med markedsføringen av sitt tilbud

Datert: 19.11.2009
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 25.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange næringsdrivende, f.eks. de som driver innenfor turisme og reiseliv, sliter med markedsføring av seg og sitt tilbud. Dette kan bl.a. være skilting og i denne forbindelse mangel på forståelse fra "skiltmyndighetene".

Vil statsråden bidra til at det blir enklere å sette opp skilt langs veien nettopp for å øke bedriftenes omsetning ved at flere reisende finner det interessant å besøke stedet?


Les hele debatten