Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om når det vil være mulig å få etablert et kompetansesenter for kommando-, kontroll- og informasjonssystemer på Jørstadmoen, Lillehammer, i tråd med Stortingets ønske

Datert: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Stortinget har bestemt at det skal etableres et kompetansesenter for kommando-, kontroll- og informasjonssystemer på Jørstadmoen, Lillehammer. Det er videre et faktum at Stortinget har gjentatt dette for å sikre at så skjer.

Når mener statsråden at det vil være mulig å få tiltaket gjennomført, i tråd med Stortingets ønske?


Les hele debatten