Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å sørge for å gjøre markedsreguleringslageret for kjøtt mer tilgjengelig, slik at hele norsk kjøttindustri gis mulighet til å kjøpe det som må være på lager

Datert: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Reguleringslageret er i dag administrert av Nortura.

Vil statsråden sørge for å gjøre reguleringslageret mer tilgjengelig ved å legge det ut på nett (real time) med pris slik at hele norsk kjøttindustri gis en mulighet til å kjøpe det som må være på lager?


Les hele debatten