Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om å ta initiativ til overgangsordninger i forbindelse med at pensjonister i utlandet vil bli trukket 15 pst. skatt, da det for mange vil ta tid å fremskaffe dokumentasjon som vil gi unntak fra å betale denne skatten

Datert: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Mange norske pensjonister i utlandet er bekymret etter å ha mottatt brev fra Skatteetaten om at deres pensjon fra 1. januar 2010 blir trukket med 15 pst. skatt til Norge før utbetaling. I brevet opplyses det om unntak fra å skulle betale denne skatten. Skattyter må selv framskaffe denne dokumentasjonen. Det vil for mange ta tid, og de kan komme til å oppleve en lang periode med lave utbetalinger grunnet dobbeltbeskatning.

Vil statsråden ta initiativ til praktiske og fleksible overgangsordninger?


Les hele debatten