Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å fjerne usikkerhet om Stiftelsen Bergensklinikkenes tilbud til rusmiddelavhengige, etter flere utspill fra Helse Vest og Helse Bergen som tyder på at staten har planer om å overta flere av oppgavene selv

Datert: 25.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det har i den senere tiden kommet flere utspill og forslag fra henholdsvis Helse Vest og Helse Bergen om Stiftelsen Bergensklinikkenes tilbud til rusmiddelavhengige som har skapt usikkerhet om denne virksomheten og som tyder på at staten har planer om å overta flere av oppgavene selv.

Hva vil statsråden konkret gjøre for å fjerne denne usikkerheten?


Les hele debatten