Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan Høgskolen i Bergen kan sikres mer plass til flere studenter på Kronstad når det nye bygget stå ferdig

Datert: 19.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Det planlegges et nytt bygg for Høgskolen i Bergen på Kronstad til erstatning for de fem ulike stedene Høgskolen i dag driver virksomhet på. Bygget skal stå ferdig i 2014 og gi plass til 4 400 studenter og 500 ansatte, men allerede i dag har Høgskolen nesten 50 pst. flere ansatte og studenter enn dette. Samtidig varsler Regjeringen at antall studenter i Norge vil øke sterkt de neste årene.

Har statsråden en plan for hvordan Høgskolen i Bergen kan sikres mer plass til flere studenter på Kronstad når det nye bygget står ferdig?


Les hele debatten