Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om hva offentlig sektor har å lære av privat sektor når det gjelder å få ned sykefraværet

Datert: 25.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Fra i fjor til i år økte de totale utgiftene til sykelønns- og trygdeordningene våre med over 30 milliarder kr. Det betyr at flere og flere faller utenfor velferdssamfunnet vårt. På mange måter er det riktig å si at vi har et hull i velferdssamfunnet, og flere og flere faller gjennom.

Samtidig vet vi at det er stor forskjell på offentlig og privat sektor. Siden IA-avtalen ble innført, har f.eks. store deler av norsk industri klart å redusere sykefraværet, mens store deler av offentlig sektor fortsatt står igjen som en versting. Vi vet også at det innenfor et av de områdene der det er høyest sykefravær, nemlig helse- og sosialfeltet, er veldig mange private som får det til, f.eks. Ammerudlunden sykehjem. Der har man gjennom målrettede tiltak klart å få ned sykefraværet kraftig.

Mitt spørsmål til statsråden er: Hva mener statsråden offentlig sektor har å lære av privat sektor når det gjelder å få ned sykefraværet?


Les hele debatten