Muntlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvilken strategi statsråden har for å gi barnevernet det nødvendige løftet som trengs

Datert: 25.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Alle unger har rett til en trygg oppvekst. I budsjettproposisjonen fra Barne- og likestillingsdepartementet dokumenteres det ettertrykkelig at situasjonen i barnevernet er alvorlig, og at barnevernet har store mangler i alle ledd. Fylkesnemndene har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på åtte uker, mens kravet er fire uker. 734 unger venter på å få et fosterhjem. Å vente på avklaring er vanskelig, særlig når det handler om det som er selve grunnlaget for trygghet i et lite barns liv: hvor du skal bo, og hvem du skal bo sammen med. Og som om ikke det var nok, er det 680 unger under barnevernstiltak som mangler tilsynsfører, som altså skal ivareta rettssikkerheten deres.

Det kommunale barnevernet er kraftig underdimensjonert. Det fører også til at forebyggende arbeid blir nedprioritert.

I barnevernet går myndighetene i ytterste fall inn og overtar omsorgen fra foreldrene. Det er et stort ansvar. Da kan vi ikke ha noen lavere ambisjon enn et barnevern uten flaskehalser, og dermed full dekning i alle ledd.

Situasjonen i barnevernet krever en statsråd med handlekraft og strategiske evner. Vi er nesten i mål med full barnehagedekning på grunn av klare politiske mål, tidsfrister og forpliktende planer. Man bruker de nødvendige virkemidlene. Tiden er inne til en opptrappingsplan for full barnevernsdekning, slik at alle ledd kan gi et forsvarlig tilbud. Spørsmålet til statsråden blir derfor: Hvilken strategi har statsråden for å gi barnevernet det nødvendige løftet som trengs?


Les hele debatten