Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Om å utrede felles billettsystem til bruk på alt av kollektive tilbud

Datert: 26.11.2009
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 16.12.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Brukere av kollektive løsninger er opptatt av tilgjengelighet, regularitet og enkle billettsystem til tog, buss, trikk o.a. Brukere av bil tilbys AutoPASS både i bomstasjoner og ferjer.

Vil Regjeringen utrede felles billettsystem til bruk på alt av kollektive tilbud?


Les hele debatten