Spørretimespørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om på hvilken måte Regjeringen praktiserer forurenseren betaler-prinsippet overfor elbiler, med henvisning til argumentasjonen rundt innføring av avgift på biodiesel

Datert: 26.11.2009
Fremsatt av: Ketil Solvik-Olsen (FrP)
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 02.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Argumentasjonen rundt innføring av avgift på biodiesel gikk blant annet på at disse bilene bidrar like mye til veislitasje, kø og lignede, og at det var naturlig med en avgift basert på "forurenseren betaler"-prinsippet.

På hvilken måte praktiserer Regjeringen "forurenseren betaler"-prinsippet overfor elbiler?


Les hele debatten