Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til forsvarsministeren

Om å bekrefte at Forsvaret ikke vil gjennomføre en nedlegging av Madlaleiren, og at Sjøforsvarets og Flyvåpenets rekruttskoler ikke flyttes

Datert: 26.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Opposisjonen påpekte under behandling av Forsvarets langtidsmelding i juni 2008 at nedlegging av Madlaleiren var sløsing med fellesskapets ressurser. Fra godt informert hold i Forsvaret opplyses det nå at nedleggingen av Madlaleiren skaper økonomiske problemer for Forsvaret.

Kan statsråden bekrefte at Forsvaret ikke vil gjennomføre en slik nedlegging, og at rekruttskolen for Sjøforsvaret ikke flyttes til Ulven, og rekruttskolen for Flyvåpenet ikke flyttes til Kjevik?


Les hele debatten