Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å få ny fremdrift i planene for nytt bygg for Kunsthøgskolen i Bergen

Datert: 26.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Det er nå flere år siden planene ble lagt for et nytt bygg for Kunsthøgskolen i Bergen. Tomt er kjøpt og regulert, arkitektkonkurranse er avholdt, men under statsråd Djupedal ble så prosjektet stanset. Dette har satt Kunsthøgskolen i Bergen i en vanskelig situasjon med en rekke midlertidige leieavtaler i ulike lokaler.

Vil statsråden ta initiativ til å få ny fremdrift i planene for nytt bygg for Kunsthøgskolen i Bergen?


Les hele debatten