Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å sørge for at programmet Innovasjon Møbel blir videreført, med bakgrunn i den krisen som møbelindustrien befinner seg i

Datert: 26.11.2009
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 02.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Møbelindustrien er sterkt rammet av den krisen som flere eksportbedrifter nå befinner seg i. Dette fremtvinger betydelige endringer i en bransje som til enhver tid må omstille seg ut ifra svingninger i markedet. Dette tilsier at programmet Innovasjon Møbel har vært svært viktig for denne industrien. Det har nå dessverre blitt skapt tvil om hvorvidt dette programmet blir videreført og ikke minst i hvilket omfang.

Vil statsråden sørge for at dette programmet fortsetter på minst samme nivå i 2010 som i 2009?


Les hele debatten