Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om å følge høringsuttalelsene fra Vestlandets kystkommuner som ber om en mer fleksibel tolkning og mer lokalt selvstyre i forbindelse med forvaltning av strandsonen

Datert: 30.11.2009
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 16.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Mange kommuner, privatpersoner og næringsliv langs kysten har protestert i forbindelse med forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Før forskriften er endelig vedtatt, rapporteres det at ulike fylkesmenn praktiserer tolkninger av naust, kaier og brygger ulikt. I naustområder skal det ikke tillates kai eller brygge foran naustet.

Vil statsråden følge høringsuttalelsene fra Vestlandets kystkommuner som ber om mer fleksibel tolkning og mer lokalt selvstyre?


Les hele debatten