Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om å iverksette tiltak for å få bukt med asyltilstrømmingen, med henvisning til at antallet asylsøkere i mottak har økt hver eneste måned under den sittende regjering

Datert: 02.12.2009
Besvart: 02.12.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Pr. 31. oktober inneværende år bor det 19 858 asylsøkere i norske mottak. Antallet har økt hver eneste måned under den sittende regjering. I september 2008 lanserte Regjeringen 13 såkalte innstrammingstiltak. Den 10. juni 2009 lanserte daværende statsråd Dag Terje Andersen flere innstrammingstiltak, bl.a. at det skulle opprettes omsorgssentre i Afghanistan for den økende strømmen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge. Sistemann ut var Knut Storberget, som i et stort intervju i Dagsavisen på mandag også lanserte nye innstramminger. Det han sa, var – og jeg siterer:

«Vi ser på tiltak for å stramme inn til enhver tid.»

Mitt spørsmål til statsministeren er: Når har Regjeringen tenkt å slutte å se på denne problemstillingen og begynne å handle? Eller er det slik at Regjeringen også på dette området driver dobbeltkommunikasjon, hvor den gjennom norske medier fra tid til annen forsøker å berolige det norske folk med at Regjeringen faktisk har tenkt å stramme inn, men at den – når det kommer til stykket – lar være å iverksette nødvendige innstrammingstiltak for å få bukt med asyltilstrømmingen? Det er et faktum at Regjeringen i sine prognoser for neste år anslår at det skal komme minst like mange asylsøkere til Norge som i inneværende år, som altså er rekordåret for tilstrømming av asylsøkere til Norge.


Les hele debatten