Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om de fire største byenes behov for å modernisere sine transportnett, og hvorvidt statsråden vil ta initiativ til at Samferdselsdepartementet i sterkere grad styrer prosess, planlegging og tidsbruk og også bidrar med finansiering

Datert: 26.11.2009
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 16.12.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): De fire største byene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim har alle stort behov for å modernisere sine transportnett. Voksende transportbehov både for gods- og persontransport må dekkes med effektive, sikre og energieffektive løsninger. Gjennomgangstrafikk må få effektive korridorer. Gode løsninger i disse byene er også av nasjonal interesse.

Vil statsråden ta initiativ til at Regjeringen gjennom Samferdselsdepartementet i sterkere grad styrer prosess, planlegging og tidsbruk og i sterkere grad også bidrar med statlig finansiering?


Les hele debatten