Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å bidra til at antall rovdyrskader på bufe og andre dyr blir så få som mulig, slik at distriktene igjen blir mer attraktive å bo og leve i

Datert: 26.11.2009
Besvart: 16.12.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark har antallet erstatningssøknader for sauer tatt av ulv økt med hele 300 pst. fra forrige beitesesong til inneværende. Sett fra landbrukspolitisk side er dette helt katastrofalt. Folk slutter helt, eller reduserer antall dyr.

Hvordan vil statsråden bidra til at antall rovdyrskader på bufe og andre dyr blir så få som mulig slik at distriktene igjen blir mer attraktive å bo og leve i for flest mulig?


Les hele debatten