Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om å hindre utviklingen med at flere sykehus bruker psykiatrimidler til andre formål

Datert: 02.12.2009
Besvart: 02.12.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg vil snakke om noen av dem som på denne dagen sliter aller mest med å mestre hverdagen sin. Det er noen av dem som selv er utslitt, som har slitt ut sine nettverk, sliter aller mest med å få hjelp fra det offentlige systemet, køene for behandling av disse menneskene vokser, og det er en gruppe mennesker som det sjelden går noe fakkeltog for i noen sammenheng. Jeg snakker om folk som sliter med sin psykiske helse.

Norsk Psykiatrisk Forening varsler nå om at flere sykehus tar fra psykiatrien og putter penger i underskudd fra andre deler av driften ved sykehusene. I begynnelsen av september leste vi i media om at Sørlandet sykehus de siste tre årene har trukket ut 70 mill. kr fra de øremerkede psykiatrimidlene til andre formål. Denne uken er det kommet fram at Ahus har dratt inn overskuddet på 16 mill. kr fra 2009 fra psykiatrien for å bruke det på andre formål. Ahus har dessuten foreslått å kutte budsjettet med 30 mill. kr neste år, stenge en distriktspsykiatrisk sengepost og fjerne flere akutteam. Det er foreslått ved voksenpsykiatrien ved Elvestad på Romerike å fjerne hele driften. Personalet der frykter for pasientenes liv. Også ved sykehusene andre steder får vi lignende meldinger, samtidig som NRK forleden meldte at en studie om barn i Bergen viser at hele seks av ti barn som sliter med angst, ikke får noe tilbud om behandling.

Under den rød-grønne regjeringen har de øremerkede tilskuddene til psykiatrien blitt fjernet. I stedet har pengene blitt lagt inn i rammene. Vi ser nå klare tegn til at noen av de aller svakeste som er sterkest representert blant de sykmeldte og blant de delene av de sykmeldte som vokser raskest i antall, nå taper i helsekøene. Hva vil Regjeringen gjøre for å hindre at denne utviklingen for bre om seg?


Les hele debatten