Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til statsministeren

Om å sørge for at de norske bidragene i Afghanistan, både de sivile og de militære, koordineres bedre

Datert: 02.12.2009
Besvart: 02.12.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): I natt norsk tid holdt president Obama sin tale der han fortalte at amerikanerne sender 30 000 flere soldater til Afghanistan. I den talen var også presidenten opptatt av at det han har brukt sin presidenttid på når det gjelder Afghanistan, særlig har vært å bedre koordineringen mellom den sivile og den militære innsatsen. Det er også i tråd med den strategien som ISAFs øverstkommanderende, general McChrystal, kom med for en stund siden.

Poenget er å få til en bedre koordinering, en bedre samordning og en mer helhetlig sivil og militær innsats. Nederland har som ett eksempel satt sin PRT under sivil kommando og jobber etter mantraet om at det skal være så sivilt som mulig og så militært som nødvendig.

Den norske regjeringa har valgt en strategi for Norges engasjement der det er tilnærmet vanntette skott mellom sivil og militær side. Vi hører til stadighet fra de soldatene som er i Afghanistan, om hvordan det som synes riktig på papiret her hjemme, ikke fungerer på bakken i Afghanistan. Militære operasjoner for å styrke sikkerheten følges ikke av tilstrekkelig rask og god sivil innsats. Forsvaret har ingen mulighet sjøl til å bidra eller å bruke helhetlige og fleksible løsninger. Det blir slik at den ene hånda ofte ikke vet hva den andre gjør, og effekten av innsatsen, både den sivile og den militære, svekkes.

Hvordan vil statsministeren sørge for at de norske bidragene, både de sivile og de militære, kan koordineres bedre, samarbeide bedre, og gjennom det bidra til at vi sammen med afghanerne og våre allierte lykkes i Afghanistan?


Les hele debatten