Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om å gi elever med utviklingshemming den undervisning de har krav på, med bakgrunn i at det sjelden foretas en vurdering av hvilken linje på videregående skole som passer den enkelte best

Datert: 03.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Det foretas sjelden en vurdering av elever med utviklingshemming i forkant av skolestart på videregående skole om hvilken av de 12 ordinære linjene som passer den enkelte elev best. Elevene plasseres ofte inn på linje 13 som består i å lære seg å utføre dagligdagse gjøremål og som ikke gir en formell kompetanse som de har krav på etter opplæringsloven.

Hva vil statsråden gjøre overfor fylkeskommunen slik at elevene skal få undervisning etter lovverket?


Les hele debatten