Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Om at vinterruter i flytrafikken medfører at forbindelsen til Oslo blir kraftig svekket for befolkningen i Finnmark, og hva statsråden vil foreta seg for å endre dagens regime

Datert: 07.12.2009
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 16.12.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Hver høst opplever befolkningen i Finnmark vinterruter i flytrafikken. Dette medfører at forbindelsen til Oslo blir kraftig svekket, med det resultat at veldig mange må fly over Tromsø eller Alta og bytte til Widerøe. Dette innebærer at enkeltmennesker, bedrifter og institusjoner må betale langt mer for å fly enn med sommerruter. Billett tur-retur Kirkenes-Oslo koster sjelden mer enn 3 300 kr, mens tur-retur Tromsø-Kirkenes koster ca. 5 500 kr.

Hva vil statsråden foreta seg for å endre dagens regime?


Les hele debatten