Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvilke reduksjoner i klimagassutslipp den rød-grønne regjeringen kan vise til under finansministerens ansvarsområde siden tiltredelse i 2005

Datert: 09.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hvilke reduksjoner i klimagassutslipp kan den rød-grønne regjeringen vise til under finansministeren sitt ansvarsområde siden tiltredelse i 2005, og hvordan vurderer statsråden resultatene i forhold til Norges nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp?


Les hele debatten