Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden har oversikt over reduksjoner i klimagassutslipp på sitt ansvarsområde siden tiltredelsen i 2005, og hvordan han vurderer de oppnådde resultater som bidrag til Norges nasjonale mål

Datert: 10.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Har statsråden oversikt over reduksjoner i klimagassutslipp i Norge på sitt ansvarsområde siden tiltredelsen i 2005, og hvordan vurderer eventuelt statsråden de oppnådde resultater som bidrag til Norges nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp?


Les hele debatten