Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Om at beslutningen om ikke å gå inn for økonomisk støtte til norsk-svensk Fotball-EM i 2016 ble offentliggjort dagen etter at kvalitetssikringsrapporten ble overlevert, og på hvilken måte rapporten ble sjekket opp mot NFFs faglige innvendinger

Datert: 10.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): I pressemelding 8. desember 2009 offentliggjorde statsråden at Regjeringen ikke går inn for økonomisk støtte til Norsk-Svensk Fotball-EM i 2016. Beslutningen ble offentliggjort dagen etter at kvalitetssikringsrapporten ble overlevert departementet, en rapport som ifølge statsråden skulle være en del av beslutningsgrunnlaget.

På hvilken måte ble denne rapporten behandlet i Regjeringen, hvilke departementer var involvert, og hvordan ble denne rapporten sjekket opp mot NFFs faglige innvendinger knyttet til rapporten?


Les hele debatten