Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å legge frem forslag om en planmessig utvikling av det samlede tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige

Datert: 10.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil Regjeringen legge frem forslag om en planmessig utvikling av det samlede tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige, etter modell fra Opptrappingsplanen for psykisk helse?


Les hele debatten