Spørretimespørsmål fra Lars Myraune (H) til nærings- og handelsministeren

Om å legge til rette for bruk av ny miljøteknologi og nye miljørettede arbeidsplasser, med bakgrunn i utfordringer knyttet til reduksjon av klimagasser

Datert: 10.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): I høst har vi sett Uniol bli åpnet av miljøvernministeren og så fratatt forretningsgrunnlaget av Regjeringen få måneder etterpå. Samtidig står verden nå overfor betydelige utfordringer knyttet til reduksjon i klimagasser. Norge har gjennom Kyoto forpliktet seg til betydelige kutt som er vanskelige å innfri, og nå kommer det kanskje enda strengere krav fra møtet i København. For å nå målene, trengs nye tiltak.

Hva vil statsråden gjøre for å legge til rette for bruk at ny miljøteknologi og nye miljørettede arbeidsplasser?


Les hele debatten