Muntlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utenriksministeren

Om hva regjeringen vil gjøre overfor regimet i Iran, der menneskerettigheter brytes systematisk og situasjonen i disse dager spisser seg til med demonstrasjoner

Datert: 06.01.2010
Besvart: 06.01.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Iran burde ha vært et av verdens beste land å bo i. Iran er et stort og viktig land, med over 70 millioner innbyggere. Det er verdens åttende største energiprodusent og er derfor av objektiv interesse for Norge. Det norske statsstyrte selskapet Statoil er tungt inne i Iran.

Men Iran er et av verdens mest korrupte land, på linje med f.eks. Kamerun og Jemen, mer korrupt enn f.eks. Mosambik og Etiopia. Konvertering fra islam til kristendom medfører straff. Voldtatte kvinner risikerer dødsstraff ved steining. Utro menn blir hengt. Mindreårige blir dømt til døden og henrettet. Elementære menneskerettigheter brytes systematisk hver eneste dag i Iran.

I disse dager spisser situasjonen i Iran seg til. Under sterk risiko for bestialsk avstraffing demonstrerer folk i byer over hele landet mot diktaturregimet. Det er et umiskjennelig tegn på et regime i oppløsning når myndighetene setter inn politi mot landets egen befolkning og skyter med skarpt på landets egne innbyggere, skyter for å drepe – og lykkes med det. Det vi er vitne til, er et regime som synger på siste verset.

Mitt spørsmål til utenriksministeren er: På bakgrunn av den dagsaktuelle situasjonen i Iran, hva vil Regjeringen gjøre overfor regimet i Iran?


Les hele debatten