Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om nødvendigheten av å gjennomgå varslingsrutiner mellom Norge/NATO og Russland, etter at et "lysfenomen" viste seg å være en russisk rakett som feilfunksjonerte

Datert: 07.01.2010
Besvart: 20.01.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): 9. desember 2009 oppdaget man flere steder i Norge et "lysfenomen" som i ettertid viste seg å være en russisk rakett som ble destruert eller på annen måte feilfunksjonerte. Det oppsiktsvekkende med saken har vært at man fra norsk side brukte tid på å finne ut hva som var skjedd, med den følge at det skapte usikkerhet om fakta. Det er videre åpenbart ikke spesielt velfungerende varslingsrutiner mellom Norge (NATO) og Russland i slike tilfeller.

Ser statsråden nødvendigheten av å gjennomgå dagens rutiner?


Les hele debatten