Muntlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt det er aktuelt å innføre kompetansekrav knyttet til dem som skal utføre leksehjelp i barneskolen

Datert: 13.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Ifølge Regjeringens forslag skal skolene være pliktige å tilby leksehjelp fra første til fjerde trinn. Det legges få føringer for hvordan denne skal gjennomføres. Det har blitt pekt på at det legges til grunn en fagarbeiderlønn i kostnadsberegningen. Det stilles altså ingen kompetansekrav til dem som skal drive med leksehjelpen. Utdanningsforbundet påpeker at dette kan føre til at ordningen får preg av tilsyn fremfor læring. Senest i går ble det publisert forskning som viser at lekser har liten effekt og kan bidra til økte sosiale forskjeller dersom de ikke blir gitt eller fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Når det i Regjeringens forslag til leksehjelp ikke stilles krav til kompetanse for dem som skal følges opp, kan vi stå overfor vesentlige utfordringer.

Mitt spørsmål er derfor følgende: Mener statsråden at de forskningsresultatene som nå har kommet fram i den senere tid, gjør det aktuelt å innføre kompetansekrav knyttet til dem som skal utføre leksehjelpen i barneskolen?


Les hele debatten