Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til arbeidsministeren

Om å støtte initiativet til etablering av et servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen

Datert: 13.01.2010
Besvart: 20.01.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Det er nå etablert servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Kirkenes og fra november i år også i Stavanger. Bergen kommune ønsker nå å etablere et slikt senter, og kemneren i Bergen har avsatt midler til tiltaket. Kemneren og Skatt Vest er nå samlokalisert, og dette vil være det naturlige stedet å etablere senteret.

Vil statsråden støtte dette initiativet, eller medfører det riktighet at Arbeidsdepartementet ikke ønsker flere slike sentre etablert og at prosjektgruppen for dette skal avvikles?


Les hele debatten