Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke tilbud og personell et lokalsykehus skal inneholde, med henvisning til forslag om å funksjonsfordele og fjerne fødetilbud og akuttberedskap

Datert: 13.01.2010
Besvart: 20.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Regjeringen skriver i sin Soria Moria-erklæring at ingen lokalsykehus skal legges ned, men man sier ingenting om hva innholdet i et lokalsykehus skal være. Vi ser av media at det per i dag foregår en debatt flere steder i landet der det fremkommer forslag om å funksjonsfordele og også om å fjerne fødetilbud og akuttberedskap. Et slikt eksempel er debatten i Helse Nordmøre og Romsdal.

Kan statsråden redegjøre for hvilke tilbud og personell et lokalsykehus skal inneholde?


Les hele debatten