Muntlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Om momsfritak for frivilligheten, og hvorvidt Kreftforeningen vil tape på den nye kompensasjonsordningen

Datert: 13.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Det holdes festtaler om hvor viktig frivilligheten er – om alle som jobber der, om alle som bidrar, og om alle de hundre tusen timer som legges ned i frivilligheten i Norge. Det holdes også festtaler om hvor viktig frivilligheten er for Norge, og for at Norge i det hele tatt skal fungere.

Frivilligheten har en større verdiskapning enn norsk jordbruk har i Norge. Det er viktig å ta med seg. Men vi har en plikt til å hjelpe frivilligheten. Vi har en plikt til å legge til rette for frivilligheten. Et helt momsfritak for frivilligheten hadde derfor vært det riktige. At frivilligheten – idrettslag, redningskorps – skal betale 25 pst. mer for en snøscooter enn det et høyfjellshotell gjør, eller at Bymisjonen, som driver tilbud til rusmisbrukere, må betale 25 pst. mer for vaskemidler, mat og utstyr enn det et gatekjøkken gjør, er ikke riktig. Det er store utfordringer for frivilligheten i dag.

Flere kulturministre og Regjeringen har lovet en kompensasjonsordning fra 1. januar i år som de ikke har greid å levere. Dette føles frustrerende for frivilligheten. Det ble også lovet at man skulle få flere midler gjennom Norsk Tipping, men Norsk Tipping leverer ikke flere midler til frivilligheten enn det de gjør i dag. Tap fra automatinntekter får man også svi for.

Begrunnelsen for tapet av automatinntekter var at det var en del grums rundt disse inntektene. Man ser i dag at det jaggu meg er nok grums også i Norsk Tipping.

Så spørsmålene mine til statsråden er: Vil Kreftforeningen tape på denne nye momskompensasjonsordningen? Vil Kreftforeningen beholde sine inntekter? Og: Er frivillighetsministeren villig til å se på om frivilligheten kan overta Norsk Tipping, så vi slipper dette grumset?


Les hele debatten