Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvilke argumenter som kan komme fram i høringa og føre til at Regjeringa sier at datalagringsdirektivet har negative konsekvenser for personvernet

Datert: 13.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Regjeringa har nå sendt ut datalagringsdirektivet på høring. Jeg antar at den høringa er reell. Det kan komme fram mange argumenter i den høringa. Spørsmålet mitt er: Hvilke argumenter er det som kan komme fram som kan føre til at Regjeringa sier – eller statsråden sjøl sier – at dette har klare negative konsekvenser for personvernet?


Les hele debatten