Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvilke konkrete områder man vil kaste seg over for å modernisere og effektivisere offentlig sektor og få mer ut av pengene

Datert: 13.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Mitt spørsmål går også til statsråd Aasrud, som nå er avlastet for sin vikarjobb som arbeidsminister, og «bare» er ansvarlig for administrasjon, kirke og fornyelse. Mitt inntrykk er at i Kirken går fornyelsen ganske godt av seg selv, men i offentlig sektor kan ikke denne regjeringen legge frem noen imponerende resultater etter fire år.

Jeg gir den nye statsråden alle muligheter for å si at nå skal vi starte et fornyingsarbeid som virkelig monner. Jeg regner med at hun har lyttet godt til det finansministeren har talt om i flere måneder etter at han tiltrådte, nemlig behovet for å stramme til på budsjettet nå, slik at en kommer tilbake til handlingsregelen. Da er én av kildene for å kunne spare penger offentlig sektor – gjerne omtalt som byråkratiet – men mer enn bare det, også offentlig servicesektor.

Jeg har selv erfaringer de siste fire årene med å behandle Riksrevisjonens rapporter til Stortinget. Bare denne listen jeg har her over de siste fire årene, inneholder 50–60 forvaltningsrevisjoner som gir mange gode ideer til hvordan man kan modernisere og effektivisere offentlig sektor – for å si det enkelt – til å få mer ut av pengene.

Så mitt spørsmål er: Hvilken strategi og hvilke konkrete områder vil fornyingsministeren nå kaste seg over for å hjelpe finansministeren, hjelpe Regjeringen, for å frigjøre midler til andre offentlige oppgaver og viktige reformer som kanskje ikke bør utsettes?


Les hele debatten