Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Om å forebygge vinningskriminalitet, med bakgrunn i en økning i antallet grove tyverier fra villa, hytte og butikk som i stor grad kan forklares med manglende kontroll med bander fra østeuropeiske land

Datert: 14.01.2010
Besvart: 20.01.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): De siste Strasak-tallene viser en betraktelig økning i antallet grove tyverier fra villa, hytte og butikk. Årsaken kan i stor grad forklares med manglende kontroll med omreisende bander fra blant annet tidligere østblokkland.

Ved siden av økt politietterforskning, samarbeid mellom politidistrikter, flere politifolk og grensekontroll; hvordan ser statsråden for seg at man mer effektivt kan forebygge denne type vinningskriminalitet ved å redusere eller fjerne kriminelles økonomiske utbytte av denne form for kriminalitet?


Les hele debatten