Spørretimespørsmål fra Elizabeth Skogrand (H) til justisministeren

Om hvordan man følger opp anbefalingen fra Nordisk Råd om å forebygge menneskehandel med barn og særlig se nærmere på asylsaker med mindreårige

Datert: 14.01.2010
Besvart: 20.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Elizabeth Skogrand (H)

Spørsmål

Elizabeth Skogrand (H): Nordisk Råd (Rek. 19/2009) har anbefalt de nordiske landenes myndigheter å jobbe aktivt for å forebygge menneskehandel med barn og særlig se nærmere på asylsaker med mindreårige.

Kan statsråden redegjøre for hva konkret Regjeringen gjør for å identifisere, beskytte og følge opp barn som er, eller står i fare for å bli, ofre for menneskehandel i Norge, og videre hvordan Regjeringen vil følge opp anbefalingen fra Nordisk Råd?


Les hele debatten