Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til forsvarsministeren

Om hvilke militære, eventuelt sivilforsvarsmessige, ressurser Norge kan bidra med på Haiti, hvor landets allerede dårlige politiske og administrative infrastruktur er ødelagt av en naturkatastrofe

Datert: 20.01.2010
Besvart: 20.01.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Jeg tillater meg å stille spørsmål til forsvarsministeren.

Jeg tror ikke noen av oss kan ha unngått å bli grepet av den situasjonen som for øyeblikket pågår på Haiti – et land som har vært ridd av voldsepisoder, diktatur og konflikter. Kanskje det landet i den vestlige atmosfæren med lavest utviklingsgrad har altså møtt en naturkatastrofe hvor et ukjent antall, sannsynligvis flere hundretusentalls, mennesker er drept. Det virker som om landets allerede dårlige politiske og administrative infrastruktur er ødelagt. Det er et behov for massiv hjelp, og etter hvert nå begynner en del av hjelpen å komme frem, bl.a. fordi amerikanske styrker har bidratt til å øke den administrative styringsmessige kapasiteten for å få inn en del av hjelpematerialet. Vi har tradisjon for å ha en økende fokusering på denne typen utfordringer, også sikkerhetsmessig. Vi ser at konflikter knyttet til land som treffes av naturkatastrofer, det være kortsiktige – altså øyeblikkelige – eller langsiktige, kommer til å være en større del av utfordringene fremover. Det blir selvfølgelig også en del av den forsvarstankegangen man må ha om hva man i så fall kan bidra med.

Mitt konkrete spørsmål til forsvarsministeren er om Regjeringen har gjort en gjennomgang av hvilke militære, eventuelt sivilforsvarsmessige, ressurser Norge eventuelt kan bidra med i den situasjonen Haiti er i nå, enten på kort sikt eller på lang sikt.


Les hele debatten