Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å bekrefte at løfter om bygging av Molde nye sykehus opprettholdes

Datert: 02.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Molde og Kristiansund ble enige om å beholde to sykehus med dagens funksjonsfordeling også i fremtiden. Molde nye sykehus ble planlagt bygget på dette grunnlag, noe som også statsminister Stoltenberg og tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen har gitt sin fulle tilslutning til. I dag foregår det en uverdig sykehuskrig mellom de to bykommunene, fordi Helse Midt med god hjelp av departementet har sådd tvil om fordeling av fremtidige akuttfunksjoner.

Vil statsråden bekrefte at løfter gitt fra øverste regjeringshold opprettholdes?


Les hele debatten