Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt ikke drivepliktbestemmelsen i den nye jordloven vil føre til et gedigent byråkrati uten fornuftig begrunnelse, med henvisning til at eier nå må drive jorda selv, eller leie den ut i en periode på minst ti år

Datert: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I den nye jordloven ble drivepliktbestemmelsen fra 1. juli overført fra odelsloven til jordloven, og bestemmelsen ble skjerpet inn. Nå krever jordloven at eier må drive jorda selv, eller leie den ut i en periode på minst 10 år, uten mulighet for grunneier til å si opp avtalen. Det må vel med all respekt være det samme og likegyldig hvem som driver jorda bare jorda er i aktiv drift.

Er statsråden enig i at denne loven vil føre til at resultatet vil bli et gedigent byråkrati, som savner fornuftig begrunnelse?


Les hele debatten