Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å få redusert antallet viltpåkjørsler på veiene i Hedmark

Datert: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Daglig er det ca. 5 viltpåkjørsler på veiene i Hedmark. Det fører til mye lidelse samt ofte store skader.

Hva vil statsråden bidra med på kort sikt for å få redusert antall skader og omfanget av disse?


Les hele debatten